Attester og vaccinationerAttester:

Kørekortsattest over 70 år: 500 kr
Kørekortsattest under 70 år: 400 kr

Andre attester, ex. highschool: Kr. 500,- incl. moms pr. påbegyndt 15 minutter, typisk kr. 2000,-

Rejserådgivning og -vaccinationer:

Vær i god tid med bestilling af rejse/vaccinationskonsultation Visse vacciner skal gives mere end 4 uger før afrejse og enkelte vacciner skal gives mere end 1 gang før afrejse
Rådfør dig med sygeplejersken i klinikken
Orientering kan også søges på Seruminstituttet vedr. rejsevaccination

Første konsultation koster 340 kr. per person og efterfølgende konsultationer 170 kr. per person
Dertil kommer vaccineprisen (for priser kontakt venligst sygeplejersken)

Øvrige vaccinationer:
Pneumokokvaccination: Vaccination mod lungebetændelse forårsaget af pneumokokker tilrådes til personer over 65 år samt af Sundhedsstyrelsen udvalgte risikogrupper. Kontakt gerne klinikkens sygeplejersker for yderligere information.